Marketing Intelligence in de praktijk Rotating Header Image

Meer rendement uit klantinformatie

Hoe klantgericht is uw webshop eigenlijk? Doorloopt u de hele funnel, van bezoek naar order en van order naar klant? De sleutel ligt in het juiste gebruik van uw klantgegevens. Klant is koning, ook in uw webshop! Tweede deel in een drieluik van Ivo Temmink, senior consultant analytics bij Cendris. (more…)

Excelleren in emailmarketing

In een drieluik vertelt Ivo Temmink, senior consultant analytics bij Cendris, hoe uw organisatie meer rendement kan halen uit het gebruik van klantinformatie. Ook om te excelleren in e-mailmarketing geldt: de juiste toepassing van klantgegevens is ‘key’. Temmink legt uit waarom. (more…)

Het gezicht achter een emailadres

Veel bedrijven en instellingen doen veel moeite om emailadressen van klanten en potentiële klanten te verzamelen. Email lijkt immers een goed kanaal om snel en goedkoop met afnemers te communiceren. Hoe meer emailadressen beschikbaar zijn; hoe beter; het bereik dient immers maximaal te zijn tegen de geringst mogelijke kosten. Juist hier wringt de schoen want (more…)

Effectmeting communicatiecampagne

Een korte casebeschrijving

Klantvraag

Nedvang lanceert de landelijke campagne Plastic Heroes “Plastic afval kun je beter scheiden” en wil weten hoe effectief de campagne is.

Aanpak

Via CendrisMonitor is online effectonderzoek gedaan (more…)

Klantbehoud uitgever

Een korte casebeschrijving

Klantvraag

De uitgever van een magazine ziet zich geconfronteerd met een hoog percentage opgezegde abonnementen per jaar. Zij zoekt daarom naar manieren om abonnees aan zich te binden.

Aanpak

Naast het magazine exploiteert de uitgever een webshop (more…)

Klantwerving via direct marketing

Een korte casebeschrijving

Klantvraag

Een financiële instelling heeft als doel 2.500 nieuwe klanten te werven via direct marketing.

Aanpak

We definiëren binnen de bestaande klantendatabase de meest waardevolle (more…)

Klantsegmentatie onderwijsinstelling

Een korte casebeschrijving

Klantvraag

Wie zijn eigenlijk mijn studenten? Wat voor typen studenten kan ik onderscheiden? Als iemand belangstelling toont voor een studie/cursus kan ik dan voorspellen wat voor type student dat wordt? Hoeveel levert zo’n student ons op? Wat is de beste wervingsstrategie per type student?

Aanpak

We hebben de studenten op basis van studiemotieven, studieduur, werk, socio-demografische en lifestyle kenmerken ingedeeld in (more…)

Marketing Intelligence

Ik vind het fascinerend om Consultant Marketing Intelligence te zijn en me met vraagstukken van opdrachtgevers bezig te houden. Op deze blog mijn posts over het vak en ervaringen in de praktijk.